• 14.12.2016
  פתיחת קורס גברים ערב - ימי ד' 16:00 - 19:00
 • 18.12.2016
  סיום קורס תמ"ת מאי (בוקר)
 • 22.12.2016
  פתיחת קורס תסרוקות צהריים (ה') יום ה' 13:00 - 16:00
 • 26.12.2016
  סיום קורס ABC (ערב/ ב' - ה')
 • 3.1.2017
  פתיחת קורס ABC בוקר/ ערב (א'/ ג') - קורס אינטנסיבי ימי א' ו-ג'
 • 15.1.2016
  פתיחת קורס תמ"ת בוקר/ ערב (א', ב', ג', ד') - קורס קלאסי ימים א' - ד'