27/05/2019

10/6/19

קורס תספורות גברים: פתיחת קורס 27/5/19

קורס תספורות גברים נוסף: פתיחת קורס 10/6/19

30/06/2019

13/6/19

קורס ספרות נשים – תמ"ת: פתיחת קורס 30/6/19

קורס תסרוקות ערב וכלה – פתיחת קורס 13/6/19